KSIĘGA REJESTROWA RIK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 grudnia 2016

Numer wpisu do rejestru: 1

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer

kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych

zmian

Pełna i skrócona

nazwa instytucji

kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres

instytucji

kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

10.05.12 r.

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, zwane dalej

Centrum Kultury

Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Jedliny-zdroju oraz upowszechnianie i promocja lokalnego dziedzictwa kultury w kraju i za granicą

Prowadzenie działań kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i edukacyjnych.

ul .Piastowska 13

58-330 Jedlina -Zdrój

Organ założycielski: Gmina Jedlina – Zdrój, akt o utworzeniu instytucji kultury: Uchwała Nr XXVII/130/2001 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 6 lutego 2001r

 

Zmiana siedziby  Uchwała Nr VII/37/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 

 

REGON: 890523504

 

 

Krystyna Szemiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych

zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji  kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu  instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa i siedziba wyodrębnionych jednostek orga-nizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

10.05.12 r.

 

 

 

 

30.01.13 r.

 

 

 

 

 

04.02.13 r.

 

 

 

 

 

 

 

05.04.13 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.13 r.

 

 

 

 

 

 

07.11.14 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.16 r.

Złożono zatwierdzony statut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Gniatkowski

 

 

Z dniem 30 stycznia 2013 r. Andrzej Gniatkowski odwołany ze stanowiska dyrektora Centrum Kultury Zarządzeniem nr 12/2013 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 r.

 

Z dniem 4 lutego 2013 r. Dorota Romanowska powołana na stanowisko dyrektora Centrum Kultury  Zarządzeniem nr 13/2013 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 04 lutego 2013 r.

 

Z dniem 31 marca 2013 r. Dorota Romanowska została odwołana ze stanowiska dyrektora Centrum Kultury Zarządzeniem nr 21/2013 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 marca 2013 r.

 

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. Marzena Kapuścik została  powołana na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Zarządzeniem nr 22/2013 Burmistrza Miasta Jedlina- Zdrój z dnia 29 marca 2013 r.

 

 

Z dniem 22 lipca 2014 r. Dorota Romanowska została wyznaczona do zastępowania Dyrektora Centrum Kultury Zarządzeniem Nr 12/2014 Dyrektora Centrum Kultury z dnia 22 lipca 2014 roku.

 

Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 października 2016 r. dot. zmiany w Zarządzeniu Nr 22/2013 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju, w §1 wyrazy: „Marzenę Kapuścik” zastępuje się wyrazami”: „Marzenę Mroczkowską”

( zmiana nazwiska)

 

 

 

Krystyna Szemiel

 

 

Krystyna Szemiel

 

 

 

 

 

 

Krystyna Szemiel

 

 

 

 

 

 

Krystyna Szemiel

 

 

 

 

Krystyna Szemiel

 

 

 

 

 

 

Krystyna Szemiel

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Szemiel

 

Dział III – Mienie instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

10.05.12 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. złożony 24 lutego 2012 r.

 

 

 

Krystyna Szemiel

2.

04.04.13r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. złożony 28 lutego 2013 r.

 

 

 

Krystyna Szemiel

3.

25.03.14 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. złożony 28 lutego 2014 r.

 

 

 

Krystyna Szemiel

4.

08.04.15 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. złożony 4 marca 2015 r.

 

 

 

Krystyna Szemiel

5.

06.04.16 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. złożony 29 lutego 2016 r.

 

 

 

Krystyna Szemiel

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Data utworzenia:2016-12-08
Data publikacji:2016-12-08
Osoba sporządzająca dokument:Laura Szelęgowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Laura Szelęgowicz
Liczba odwiedzin:927

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-12-09 11:18:59Laura Szelęgowiczwprowadzenie dokumentuKSIĘGA REJESTROWA RIK