Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury

Zamówienie: Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury

Nr sprawy: CK.271.1.1.2020

Zamawiający: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Wartość szacunkowa: powyżej 30 000 Euro

Termin składania ofert: 18.06.2020 godz. 09:00

Miejsce składania ofert: Centrum Kultury, ul. Piastowska nr 13, pok. nr 1, 58-330 Jedlina-Zdrój

1 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury

INFORMACJA

23 marca 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowych na usługę utrzymania terenów zielonych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju

Z uwagi na zbliżający się sezon proszę o nadesłanie ofert na adres e-mail centrum@jedlinazdroj.eu, pocztą na adres jednostki, lub osobiście w zamkniętej kopercie do Centrum Kultury ul. Piastowska 13 pok. 8, do dnia 13 marca 2020 r. (data wpływu do jednostki).

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 17.03.2020 r.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowych na usługę utrzymania terenów zielonych na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju